trả nợ

Nợ một đồng tiền muối phải đầu thai làm trâu trả nợ

Nợ một đồng tiền muối phải đầu thai làm trâu trả nợ

Trong “Tam thế nhân quả văn” có viết: “Vì sao kiếp này làm trâu ngựa, bởi vì kiếp trước nợ tiền không trả hết nợ”. Thiếu nợ một đồng tiền muối mà phải trả một cái giá đắt như thế,

Nợ người cần hoàn trả, dù hàng ngàn năm vẫn không thể thoát

Nợ người cần hoàn trả, dù hàng ngàn năm vẫn không thể thoát

Edgar Cayce trong suốt cuộc đời mình đã đọc giải được tổng cộng 14.306 trường hợp, ông phát hiện “bệnh” và “nhân quả nghiệp báo” là có liên quan đến nhau. Cổ nhân đã nói “mắt thần như điện”, người