Tìm người mất tích

Tìm người mất tích bằng năng lượng cảm xạ

Tìm người mất tích bằng năng lượng cảm xạ

Qua nghiên cứu, trắc nghiệm (tuy chưa được nhiều) của viện năng lượng sinh học Việt nam (IBV), đã gặt hái được những kết quả bước đầu, tìm ra được vị trí sinh sống của 2 người và 9 vật