tìm hiểu Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và những điều kỳ bí

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và những điều kỳ bí

Bắt đầu từ năm 13 tuổi (tức năm 246 trước Công nguyên), khi vừa lên ngôi, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính bắt đầu ra lệnh xây dựng lăng mộ. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một trong những phát hiện