tìm hiểu đá Agalmatolit

Chữa bệnh khớp với đá Agalmatolit

Chữa bệnh khớp với đá Agalmatolit

Ở các nước Đông Nam Á vá Xibia làm thành hình tượng để tế lễ… làm vật hiến sinh thay thế cho các con vật… Agalmatolit có ở Trung Quốc. Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ, Ukraina…