thực chất khí

Tìm hiểu thực chất khí và nguyên khí

Tìm hiểu thực chất khí và nguyên khí

Nguyên khí là nguồn động lực sinh trưởng của vạn vật. 5/Năng lượng sinh ra vạn vật trong vũ trụ. Trong “Đại hán hoà từ điển” giải thích rằng: “KHÍ” là chỉ sự “kéo dài” . Không chỉ trong bộ