thông tin đá thạch anh tím

Phục hồi tuần hoàn máu não với thạch anh tím

Phục hồi tuần hoàn máu não với thạch anh tím

Thạch anh tím (Amestit) liên quan đến câu chuyện thần thoại Hi Lạp cổ đại về ấu trùng (nympha) Thạch anh tím (Amestit) được cứu thoát sự mưu hại của thần rượu nho Dionis. Thạch anh tím (Amestit) có ở