thông tin đá gỗ hóa thạch

Những công dụng của gỗ hóa thạch

Những công dụng của gỗ hóa thạch

Ngay từ thời các quốc gia cổ đại như Assyria, Babilon và La Mã cổ đại, gỗ hóa thạch đã được dùng như đá mỹ nghệ. Từ gỗ hóa thạch người ta làm ra những chuỗi hạt, gắn vào nhẫn,