sự nhẫn nhục

Tìm hiểu về nhẫn nhục của mỗi con người

Tìm hiểu về nhẫn nhục của mỗi con người

Đại sư cũng đã dẫn lời của một thi sĩ người Anh từng nói: “Chúng ta cưỡi những đám mây vàng mà đến trên thế gian này”. Nghe qua thì rất là thơ mộng nhưng thật sự chúng ta đến