phong thủy khi thờ Phật

Kinh nghiệm phong thủy khi thờ Phật

Kinh nghiệm phong thủy khi thờ Phật

Không đặt ban thờ Phật, tượng Phật, treo tranh ảnh Phật ở phòng ngủ, dễ dẫn tới việc ngủ không ngon, hay mộng mị vì nơi này không chay tịnh. 7 lưu ý TUYỆT ĐỐI phải ghi nhớ khi thờ