nợ tiền

Nợ một đồng tiền muối phải đầu thai làm trâu trả nợ

Nợ một đồng tiền muối phải đầu thai làm trâu trả nợ

Trong “Tam thế nhân quả văn” có viết: “Vì sao kiếp này làm trâu ngựa, bởi vì kiếp trước nợ tiền không trả hết nợ”. Thiếu nợ một đồng tiền muối mà phải trả một cái giá đắt như thế,