nợ nần

Nợ người cần hoàn trả, dù hàng ngàn năm vẫn không thể thoát

Nợ người cần hoàn trả, dù hàng ngàn năm vẫn không thể thoát

Edgar Cayce trong suốt cuộc đời mình đã đọc giải được tổng cộng 14.306 trường hợp, ông phát hiện “bệnh” và “nhân quả nghiệp báo” là có liên quan đến nhau. Cổ nhân đã nói “mắt thần như điện”, người