năng lượng sinh học dò tìm bệnh

Dò tìm bệnh bằng năng lượng sinh học

Dò tìm bệnh bằng năng lượng sinh học

Để người bệnh ngồi trên ghế đẩu hoặc nằm trên giường. Điều khí , hít thở đều và sâu. Tay phải cầm lắc, tay trái rà soát trên cơ thể người bệnh (có thể chạm tay vào cơ thể hoặc