mẹo dưỡng phong thủy

Cách để dưỡng phong thủy

Cách để dưỡng phong thủy

Không nên nói xấu người khác, dù là người thân trong nhà. Vạn vật đều có linh, bạn nói lời xấu, không phải chỉ một hay hai người nghe thấy, mà vạn vật đều nghe thấy, chư Thần đều nghe