lý do không thấy Thần Phật

Lý do con người không thể nhìn thấy Thần Phật

Lý do con người không thể nhìn thấy Thần Phật

Có người nhất mực truy cầu được gặp Thần Phật, nói rằng “thấy mới tin, không thấy không tin”, đây là một cách nói hoang đường, lấy cá nhân mình làm trung tâm. Cổ nhân thường giảng về chữ “duyên”,