lời nguyền

Lầu năm góc với số 5 kỳ lạ và những vận hạn

Lầu năm góc với số 5 kỳ lạ và những vận hạn

Lầu Năm Góc được thiết kế bởi kiến trúc sư George Bergstrom và được khánh thành vào ngày 15/1/1943. Mặc dù vào thời điểm bắt đầu xây dựng hình dáng khá kỳ lạ của tòa nhà đã gây ra không