kim cương

Những điều chưa biết về kim cương

Những điều chưa biết về kim cương

Kim cương giúp cho người chủ của nó bất khả chiến bại trong các trận chiến. Không phải ngẫu nhiên mà Napôlêông thường xuyên giữ bên mình bằng một viên kim cương lớn. Kim cương có ở Braxin, Ấn Độ,