kiến thức cảm xạ

Cảm xạ học không phải là phù thủy, không huyền bí

Cảm xạ học không phải là phù thủy, không huyền bí

Vào thế kỷ 15 trước Công nguyên, Herodotus đã mô tả cách dò tìm từ xa mạch nước ngầm bằng đũa chữ Y làm từ cây liễu của những người thổ dân xứ Scythian. Cảm xạ học không phải là