khai mở luân xa

Tìm hiểu phương pháp khai mở luân xa

Tìm hiểu phương pháp khai mở luân xa

Viện Năng lượng sinh học Việt nam VBI đã tổ chức hướng dẫn cho gần 6.000 học viên cảm xạ tự khai mở các luân xa qua phương pháp luyện tập “ rung động theo song hình dạng của luân