hòa đồng năng lượng

Tìm hiểu phương pháp hòa đồng năng lượng

Tìm hiểu phương pháp hòa đồng năng lượng

Trường năng lượng của mọi sinh vật, khoáng vật luôn không đồng nhất và không giống nhau chính vì vậy muốn trao đổi năng lượng với một cây nào đó, điều đầu tiên ta phải tìm những cây lâu năm