hào quang

Hướng dẫn làm sạch hào quang

Hướng dẫn làm sạch hào quang

Cần phải tẩy rửa và làm sạch năng lượng của viên đá trước khi sử dụng (phương pháp làm sạch năng lượng của đá đã được viết rất rõ trong chuyên mục: “Đá quí chữa bệnh”). Hào quang (AuRa) là