dò tìm bệnh

Dò tìm bệnh bằng năng lượng sinh học

Dò tìm bệnh bằng năng lượng sinh học

Để người bệnh ngồi trên ghế đẩu hoặc nằm trên giường. Điều khí , hít thở đều và sâu. Tay phải cầm lắc, tay trái rà soát trên cơ thể người bệnh (có thể chạm tay vào cơ thể hoặc

Phương pháp dò tìm bệnh bằng tay cùng với Lắc “Tìm bệnh”

Phương pháp dò tìm bệnh bằng tay cùng với Lắc “Tìm bệnh”

Nếu vượt qua được các bài tập: “dò tìm các cốc nước có pha các chất khác nhau” và “tìm được nơi cất dấu của các vật thể”, bạn có thể thực hiện được phương pháp này. Thông thường, người