Địa Ngục

Tìm hiểu Niết Bàn và Địa Ngục

Tìm hiểu Niết Bàn và Địa Ngục

Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, con người tất bật hối hả tựu chung cũng chỉ xoay quanh cơm, áo, gạo, tiền, ganh đua, hơn thiệt v.v… Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu không đạt được một vài