đi tìm kho báu

Phương pháp cảm xạ năng lượng đi tìm kho báu

Phương pháp cảm xạ năng lượng đi tìm kho báu

Phương pháp tìm kho báu cần phải dùng 2 dụng cụ trực quan trong ngành cảm xạ năng lượng: lắc “vật chứng” và lắc “5 ăng ten” (những dụng cụ này do Viện năng lượng sinh học Việt Nam (IBV)