đam mê

Thiếu đam mê cuộc sống trở nên vô nghĩa

Thiếu đam mê cuộc sống trở nên vô nghĩa

Ở đời thành công thì ít, thất bại lại nhiều. Có những thành công rất đơn giản nhưng cũng có nhiều thất bại đau buồn con người không lý giải được? Thiếu đam mê cuộc sống trở nên vô nghĩa,