đá Avanturin

Công dụng chữa bệnh ngoài da của đá Avanturin

Công dụng chữa bệnh ngoài da của đá Avanturin

Theo kinh nghiệm là không nên đeo Avanturin dài ngày, bởi vì loại đá dễ làm thay đổi năng lượng của chính người đeo nó. Avanturin có ở Úc, Áo, Braxin, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Na Uy, Chi Lê