đá Ammolit

Tăng cường năng lượng với đá Ammolit

Tăng cường năng lượng với đá Ammolit

Ammolit còn gọi là đá “thịnh phát bảy màu”. Bản chất như thế này của màu sắc có trong những cánh bướm rực rỡ của miền nhiệt đới. Ammolit được khai thác nhiều nơi trên trái đất. Tuy nhiên, vì