đá Alexandrite

Cai nghiện rượu với đá Alexandrite

Cai nghiện rượu với đá Alexandrite

Người ta cho rằng đồ trang sức được làm bằng Alexandrite có khả năng làm cho tâm hồn trẻ lại, hồi phục sự cân bằng về trí tuệ cũng như cảm xúc cho người đeo nó. Alexandrite có ở Braxin,