con lắc

Tìm hiểu cảm xạ và con lắc

Tìm hiểu cảm xạ và con lắc

Nhà Cảm xạ học là bậc Thầy nhìn thấy rõ các dòng năng lượng có trong tự nhiên với sự cảm ứng cao từ các vật dụng Cảm xạ. Muốn đón nhận được những nguồn năng lượng này, nhà Cảm