cân bằng năng lượng âm dương

Phương pháp cân bằng năng lượng âm dương

Phương pháp cân bằng năng lượng âm dương

Hít vào qua mũi và thở ra bằng đường miệng, khi thở cần đẩy hết khí cạn bã của cơ thể ra ngoài (tóp bụng). Múa ôm cầu tròn là một phương pháp cân bằng năng l âm dương dơn