cảm xạ thực dưỡng

Tìm hiểu về cảm xạ thực dưỡng

Tìm hiểu về cảm xạ thực dưỡng

Với những người không luyện tập cảm xạ, thiền, khí công v.v…thời gian ăn uống cần phải ổn định và khoa học. Trong khẩu phần ăn hằng ngày, cần có đầy đủ các hàm lượng dinh dưỡng như: Lipit, Protit,