Bovis

Tìm hiểu chỉ số đo Bovis

Tìm hiểu chỉ số đo Bovis

Chỉ số Bovis được lấy theo tên của nhà vật lý học người Pháp có tên là Antoine Bovis. Ông không chỉ là nhà vật lý nổi tiếng mà còn là một nhà cảm xạ, một nhà năng lượng cảm