Ametrin

Đá Ametrin tượng trưng cho tình yêu

Đá Ametrin tượng trưng cho tình yêu

Viên đá này tượng trưng cho tình yêu đã chia rẽ dân tộc của cô với người chồng ngoại lai. Về sau Ametrin được đưa đến triều đình Tây Ban Nha với danh nghĩa với quà tặng. Ametrin được khai