Almandine

Công dụng giúp giảm đau của đá Almandine

Công dụng giúp giảm đau của đá Almandine

Trong y văn thế kỷ 16 cho biết đá Almandine làm “trái tim reo vui, xua tan những nghĩ suy khiếm nhã, trí tuệ và danh dự được nhân lên”. Almandine có ở Ấn Độ, Mông Cổ, Madagaxca, Phần Lan